Нови КТД за общинската администрация и за бранш “Култура и туризъм” в Бургас

Нови колективни трудови договори бяха подписани на 25 септември в общинска администрация – Бургас и в бранш „Култура и туризъм“- община Бургас.

На подписването присъстваха кметът Димитър Николов, Мая Сариева, областен координатор на КНСБ, председатели на синдикални организации към КНСБ и КТ “Подкрепа”, зам.-кметовете Диана Саватева и Красимир Стойчев и главният секретар на Община Бургас Божидар Кънчев.

Новите придобивки в двата колективни трудови договори предвиждат допълнително заплащане за образователна и научна степен „доктор“ и за научна степен „доктор на науките; допълнителен отпуск, обезщетения при пенсиониране на работниците и служителите – членове на синдиката и присъединилите се, страна по КТД. Договорени са допълнителни парични стимули: За бранш „Култура и Туризъм“ към община Бургас – по 650 лв. за 24 май и 1 ноември, Ден на народните будители; За общинска администрация – по 600 лв. за Великден и за Деня на българската община – 12 октомври, а при финансова възможност – до 600 лв. за Коледните празници.

За Бранш „Култура и Туризъм“ синдикатите и кметът на община Бургас се договориха да се отчитат всички видове трудов стаж на работниците или служителите, независимо дали е придобит в друго предприятие и независимо от заеманата длъжност. Работодателят за своя сметка осигурява средства за корекция на зрението в размер на 250 лв. за всички работници и служители – членове на синдиката и присъединилите се към КТД, работещи над 4 часа с компютър, видеодисплей и др.