Сключен бе КТД за училищно и детско здравеопазване в община Сандански

На 25 септември бе подписан нов Колективен трудов договор в системата на училищното и детско здравеопазване в община Сандански.

В преговорите участваха Силвия Христова, областен координатор на КНСБ Благоевград, Станислав Стефанов, експерт в Регионалния съвет, Людмила Михайлова, председател на синдикалната организация към Федерация на синдикатите в здравеопазването при КНСБ и Павлина Караджова, заместник-кмет „Социални и хуманитарни дейности“ в община Сандански.

Няколко дни след провеждането им кметът на община Сандански Атанас Стоянов и председателят на СО на КНСБ подписаха КТД,  чрез който се увеличават основните работни заплати на медицинските специалисти с 10%. Така страните определят минималните размери на началните основни заплати за дейностите на училищното и детско здравеопазване за медицински специалист в детска градина – 1595 лв. и за медицински специалист в училище – 1485 лв.

Бяха договорени и други благоприятни условия за синдикалните членове – по-висок размер на основния платен годишен отпуск (26 работни дни при трудов стаж над 15 години); продължителност на работното време 8 часа, от които 7 часа са работни и 1 час за самоподготовка; за работещите в системата на училищното здравеопазване, 1 ноември – Ден на народните будители, е неприсъствен ден и се отчита като платен служебен отпуск; средствата за СБКО не могат да бъдат по малко от 3% от разходите за основни заплати; размерът на допълнителното месечно трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит се определя на 1%  и др.

Колективният трудов договор е със срок от 2 години и влезе в сила от датата на подписването му.