В Бургас се провежда Третата национална кампания за плановете по Натура 2000

Днес, 27 септември, в Бургас се провежда Трета национална кампания за повишаване на информираността и изграждане на капацитет за участие на заинтересованите страни в процес на изпълнение на планове за управление на Натура 2000.

От страна на Министерството на околната среда и водите Дирекция “Национална служба за защита на природата” бяха представени кои мерки от НРПД се финансират по програма “Околна среда” 2021-2027 г., мерките от НРПД, финансирани по плана за възстановяване и устойчивост; кои мерки от НРПД се финансират по програмата за техническа помощ и други.

От страна на КНСБ- Бургас на събитието присъства областният координатор Мая Сариева.