Бедността сред децата в ЕС се увеличава за трета поредна година

Новите данни на Евростат показват, че броят на децата, живеещи в бедност, се е увеличил за трета поредна година, алармират от Европейската конфедерация на профсъюзите.

Според тях 24,7% от децата под 18 години са живели в риск от бедност през 2022 г. в сравнение с 24,4% през 2021 г., 24% през 2020 г. и 22,8% през 2019 г.

Това означава, че 19,9 милиона деца живеят в риск от бедност – с над 1,5 милиона повече, отколкото преди началото на пандемията през 2019 г.

Плановете за повторно налагане на мерки за икономии в 14 държави членки от 2024 г. ще гарантират, че тенденцията на нарастваща детска бедност в Европа ще се запази в обозримо бъдеще, предупреждават от конфедерацията.

“Милиони семейства вече се борят за оцеляване и не могат да се справят с нови съкращения. Децата вече плащат цената за нарастването на неравенството след пандемията, при което реалните заплати намаляват едновременно с рекордното увеличение на дивидентите за акционерите. Плановете за повторно въвеждане на строги икономии през следващата година само ще увеличат броя на децата, живеещи в бедност, което ще има тежки последици за нашето общество и икономика за десетилетия напред. Вместо това политиците трябва да направят всичко по силите си, за да спрат срамното нарастване на детската бедност, като подкрепят справедливо споразумение за работещите хора и инвестиции в нашето бъдеще”, коментира генералният секретар на ЕКП Естер Линч.