Проведоха се младежки форуми по проект за по-ефективни политики на местно ниво

Младежки форуми на тема „Повишаване на гражданското участие на млади хора в изпълнението и мониторинга на политики и законодателство на местно ниво“ се състояха в Банско и Симитли по проект на сдружение “Мъдрост и сила”, който се реализира в партньорство с Федерацията на независимите строителни синдикати към КНСБ.

Проектът “Младите хора – неизползваният потенциал за по-ефективни политики на местно ниво” е финансиран от Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Във форумите участваха младежи от пилотните общини Банско и Симитли, включително и такива от уязвими групи, както и представители на общинските администрации. Те бяха запознати с целите на проекта, с вече проведените и предстоящи дейности.

В Банско младежите формулираха препоръки и предложения за създаване на по-добра среда за гражданско участие в управлението на местно ниво, а в Симитли участниците имаха възможността да представят свои анализи на гражданското участие в местното управление. Формулирани бяха и препоръки и предложения за промяна на политики и законодателство за създаване на по-добра среда за гражданско участие. Бяха определени и подходящи методи, дейности и формат, чрез които ще  бъде осъществяван бъдещ мониторинг на изпълнението на отправените препоръки.