След година преговори и серия протести: Подписан бе КТД в МБАЛ-Благоевград

На 27 септември бе подписан Колективен трудов договор между синдикалната организация  на Федерацията на синдикатите в здравеопазването към КНСБ в „МБАЛ Благоевград“ и „Многопрофилна  болница за активно  лечение – Благоевград“ АД.

Това е първият Колективен трудов договор след едногодишни преговори. От страна ФСЗ към КНСБ участие в сключването му взеха Слава Златанова и д-р Пламен Радославов –заместник-председатели на ФСЗ , Силвия Христова, областен координатор на КНСБ, Татяна Кънева, председател на синдикалната организация към Федерация на синдикатите в здравеопазването при КНСБ , д-р Огнян Митев, директор на ,,МБАЛ – Благоевград’’ АД и юристът на болницата Ваня Солачка.

В подписания КТД основните заплати на медицинския персонал нарастват между 32 и 40%. За лекар със специалност например основното месечно възнаграждение става между 1500 и 1900 лева; за медицински сестри, акушерки, лаборанти и рехабилитатори – между 1350 и 1400 лв.; за санитари – 900 лева.

Постигнато бе увеличение и на ваучерите за храна, които се вдигат от 2 на 4 лева. Друга придобивка, за която бе постигнато увеличение, е заплащането на нощния труд. Досегашното заплащане беше 1 лв. на час, а със сключения КТД нараства на 1,50 лв.

Въпреки трудните и продължителни преговори, благодарим на борда на директорите и ръководството на „МБАЛ Благоевград“ за разбирането, че пътят към качествените здравни услуги преминава през достойно възнаграждение и добри условия на труд.

Припомняме, че преди година медицинските работници в болницата проведоха серия от протестни акции, блокираха неколкократно движението по основни булеварди в Благоевград и настояха за актуализиране на заплатите и решаване на кадровата криза в здравното заведение.