ВОН: Честита нова академична година! Да защитим бюджета за висше образование и наука за 2024 г.!

Публикуваме словото на председателя на Национален браншов синдикат “Висше образование и наука” проф. Лиляна Вълчева при откриването днес на академичната година в СУ “Св. Климент Охридски”. Тя е юбилейна – 135-та, от създаването на най-старото висше училище в България. 

 

Честита 135-годишнина на СУ „Св. Климент Охридски“!

Честита нова академична 2023-24 година, драги колеги!

Добре дошли, скъпи първокурсници! От днес вече пишете своята академична биография, а най-старият и престижен изследователски университет е Вашият живот! Присъединявате се към най-голямата академична общност в България с най-високи научни постижения и качествени показатели в националната рейтингова система! Тук е квинтесенцията на българското висше образование, която обучава и създава бъдещите лидери на страната!

В това уникално образователно пространство е славата и величието на поколения български учени, предали на нас, а ние на Вас, чиста и свята българската Алма Матер! Пазете я, бъдете иновативни, свободни и смело предавайте нататък!

В нашето ежедневие има един любим кратък израз – ОК.

За нас, по-мъдрите академични хора, това означава Образовайте се качествено, но днес е важно да добавим: Общувайте Културно, Обичайте Красиво, Обединени Контестирайте.

Уважаеми колеги, позволявам си да напомня как години наред, от 2007 г. досега, ни финансираха на остатъчен принцип, като не ни осигуряваха дори средствата за непрекъснато увеличаващата се минимална работна заплата в страната. Само за последните 3 години номиналното ѝ нарастване е с 28%. Въпреки липсата на тези и други средства, съвестно и отговорно продължаваме да обучаваме, да правим наука, да публикуваме, дори понякога с лични средства.

Но – 2024 г. е година на сериозни финансови промени, свързани с голям ръст на минималната работна заплата и увеличение на средната работна заплата за страната (в края на 2023 г. = 2050 лв.). Увеличението е с над 15%. А в проектобюджета за 2024 г. за висше образование и наука са предвидени 0 лв., независимо от указанията на МФ за залагане на МРЗ в размер на 933 лв. Ето защо до тук положените от нас усилия ще са напразни, защото на този фон заплатите на академичния състав, на служителите с висше образование, стипендиите на студенти и докторанти отново ще изостанат. Унизително е, а ние вече 3 години се молим, убеждаваме. Време е да променим формата и начина на действие!

Вече сме внесли нашите прецизни изчисления и очакваме отговорно отношение и сериозни преговори. Сега ние искаме:

  • С нарастването на БВП да се увеличават и средствата за висше образование и наука като 1% от прогнозния БВП по текущи цени за съответната година, за която се отнася съответният бюджет;
  • Средната заплата на академичния състав да е 150% от СРЗ за страната, което означава началната работна заплата за най-ниската академична длъжност Асистент да стане 2110 лв.;
  • Стипендиите на студентите да са 125% от МРЗ, а за докторантите да продължи действието на 150% от нея. Всичко това формира Бюджет за 2024 в размер на не по-малко от 1,4 млрд. лв., или с 320 млн. лв. повече.

Затова днес сме ОК (Общуваме Културно) и с академичен тон казваме на политиците и управляващите: Чуйте, уважавайте и зачитайте нашия глас, защото без академичната общност Вас няма как да Ви има!

Очакваме колегите Денков и Цоков да постъпят ДОСТОЙНО, а не ПОЛИТИЧЕСКИ. Те трябва да застанат по-смело до своята академична общност! Защото и преди и сега учените са свободни, колкото искат и както искат, независимо от политическата си принадлежност!

От днес, с празника за 135 години СУ и в навечерието на новата академична година, е време да започне промяната с нашия бюджет за 2024 година! Ние трябва да станем носители на тази промяна. Мисията ни е не само да образоваме или да създаваме лидери, мисията ни е и да сме пример за поколенията. Да вдигнем глас и високо да заявим спазването на ЗВО, Стратегията за развитие на висшето образование в Република България (2021-2030), в която е заложен ежегоден ръст от 20% в Субсидията за издръжка на обучението (това са  заплати, осигуровки, текущи разходи), както и за не по-малко от 10% от нея да са средствата за научноизследователска и научно-творческа дейност. Бюджетът трябва да е функция на множество текстове от ПМС, Наредби на националното и европейското законодателство, особено в политиката по доходи. Настояваме за незабавна промяна на коефициентите в професионалните направления като съотношението да е 1 : 5 така, както е в останалите страни-членки на ЕС!

Уважаема академична общност, работя pro bono publico за Вас и за всички в сектора на висшето образование и науката. Приоритетно в нашия фокус са неравенствата във висшите училища и засега, заедно с моя екип успяваме. Значи сме от щастливите хора на земята, присъединете се и Вие и заедно да бъдем още по-активни в следващите протестни действия, които предстоят!

На всички – в престижния Софийски университет, желая здраве и сполука! На добър час, успешна и ползотворна 135-а академична година! От екипа на нашия национален синдикат ВОН – от най-активната синдикална академична общност – На многая лета!