От Пътната карта за климатична неутралност да отпаднат намаленията на базови мощности от въглища!

Във връзка с планираното приемане от Народното събрание на Пътната карта за климатична неутралност  КНСБ настоява от нея да отпаднат залегналите намаления на базови мощности на въглища.
Това противоречи на подписаното Споразумение, с което Министерският съвет се ангажира да не допускане в дългосрочен план прекратявенето, функционирането или ограничаването на производствения капацитет на въглищните топлоцентрали.
КНСБ настоява правителството и парламентът да спазват подписаното Споразумение.