Промени в Закона за енергетиката са в противоречие със Споразумението с протестиращите миньори и енергетици

КНСБ алармира, че Народното събрание в момента разглежда на второ четене изменения в Закона за енергетиката, които създават риск за неизпълнение на подписаното Споразумение с протестиращите миньори и енергетици.

Проектозаконът предвижда да отпадне чл. 4, ал. 2, т. 8, която гласи „определя обща годишна квота за задължително изкупуване на електрическа енергия от производители, ползващи местни първични енергийни източници (на гориво), до 15 на сто от цялата първична енергия, необходима за производството на електрическа енергия, консумирана в страната за всяка календарна година, по съображения за сигурност на снабдяването“.

Отпадането на този текст от закона отменя основен инструмент за осигуряване на национална независимост при доставките на електрическа енергия. Това предложение е насочено пряко срещу запазването на възможностите за използване на местния ресурс от въглища.

Точка едно от Споразумението предвижда държавата да договори механизъм за капацитет, чрез който да се гарантира работата на въглищните централи. Отпадането на чл. 4, ал. 2, т. 8 преди въвеждането на този механизъм заплашва работата на производствени централи, част от критичната инфраструктура.

КНСБ настоява Народното събрание да запази член 4, ал. 2, т. 8  от Закона за енергетиката в настоящия му действащ вид. В противен случай парламентът няма да спази одобреното вчера Споразумение и това ще минира за пореден път диалога с протестиращите и ще доведе до ескалация на напрежението.