Становище на КНСБ относно решения на Комисия по енергетика на 4 октомври 2023 г.

Единственото искане на протестиращите миньори и енергетици пред управляващите, което не намери място в Споразумението от 3 октомври 2023 г. беше „отлагане на либерализацията на енергийния пазар за битови потребители от януари 2026 год. до достигане на средно европейски нива на домакинствата в положение на енергийна бедност.“

На 4 октомври на заседание на Комисията по енергетика в парламента беше приет ЗИД на Закона за енергетика, с който се премахват регулираните цени за битовите потребители от 2026 г. Проектът на решение не дава яснота относно точния механизъм за защита на домакинствата, както и уязвимите и енергийно бедните, както и за финансирането му, както е изразявала КНСБ в редица свои позиции.

КНСБ не отстъпва от искането за отлагане на либерализацията на енергийния пазар за битови потребители от януари 2026 г., тъй като този подход е крайно негативен и ще създаде тежки социални проблеми както поради невъзможността на битовите потребители да се адаптират към новите условия, така и поради самата организация на плавен преход, която трябва да се случи в рамките на две години.

Настояваме също така да бъде разработена Стратегия или Програма за преодоляване на енергийната бедност в България.

На същото заседание на Комисията по енергетика в т. 3 беше предвидено приемане на Пътна карта за неутралност по отношение на климата. В картата са заложени два възможни срока за затваряне на централите – 2030 или 2038 г. Припомняме заявената категорична позиция на КНСБ против всякакви сценарии с бързо спиране на въглищни мощности, което поставя под риск енергийната сигурност на страната.

По настояване на КНСБ точката беше отложена като подчертаваме, че Пътната карта в този си вид противоречи категорично на подписаното в резултат на протестите на миньорите и енергетиците от КНСБ и КТ „Подкрепа“ Споразумение.

Настояваме Пътната карта да не бъде разглеждана в Народното събрание и да бъде отново представена за обсъждане в рамките на Комисия по енергиен преход към Консултативния съвет по европейската зелена сделка, където да бъде актуализирана в съответствие със Споразумението от 3 октомври 2023 г., одобрено с решение на парламента на 4 октомври.