В Дряново стартира проектът „Шанс за зелена и екологична заетост”

На 4 октомври в Дряново стартира проектът на КНСБ „Шанс за зелена и екологична заетост”, който е част от Националния план за действие по заетостта през 2023 година, финансиран със средства от държавния бюджет. По него партньор на Конфедерацията е Община Дряново, като дейностите се осъществяват и със съдействието на Дирекция „Бюро по труда” –  Габрово и филиала в Дряново.

Началото на проекта даде областният координатор на КНСБ за Габрово Росица Йонкова, която приветства присъстващите и ги запозна с целите и задачите, които предстоят през следващите седмици. Представител на Община Дряново на събитието беше директора на Дирекция „Инвестиционна и хуманитарна политика” Мая Михайлова.

Бенефициенти по проекта са петнадесет безработни лица с по-нисък образователен ценз, като някои от тях са в неравностойно положение. Те преминават обучение в рамките на 300 учебни часа по част от професия „Работник в горското стопанство”, специалност „Лесокултурни дейности”. Обучаваща институция е Центърът за професионално обучение към КНСБ, а преподавател е Илиян Рашков – педагог с богат опит и изявен екологичен профил.

По време на курса, който в по-голямата си част е с практическа насоченост, лицата получават стипендии за присъствен ден. Удостоверение за професионално обучение получават бенефициентите, положили успешно изпит по теория и практика. След това на част от тях се дава шанс да влязат в заетост за три месеца, като сключат договор с партньора по проекта. За периода на стажуване се предвижда възнаграждение в размер на минималната работна заплата за страната.