КНСБ настоява за официална информация за нов проект на Пътна карта за климатична неутралност

В своя позиция вчера КНСБ настоя НС да не приема Пътна карта за климатична неутралност, докато от нея не отпаднат залегналите намаления на базови мощности на въглища.

Имаме информация, че на среднощно заседание на МС е гласуван нов проект на Пътната карта. Настояваме за официална информация по решението на управляващите, като евентуалният нов проект на пътната карта да ни бъде своевременно предоставен, за да запознаем с него нашите структури.

Вчера, по време на обсъждането на ЗИД на ЗЕ, КНСБ реагира остро на решението на парламента за отпадане на възможността министърът на енергетиката да определя квоти за регулиран пазар, което ще се отрази крайно негативно върху работата на ТЕЦ „Марица Изток 2“. Депутатите този път проявиха разум, като веднага след нашата реакция беше внесено и прието предложение да се отложи до юни 2024 г. отпадането на чл.4, ал.2, т.8 от Закона за енергетиката.