Отворено писмо от ВОН-КНСБ

Публикуваме Отворено писмо от ВОН – КНСБ до премиера акад. Николай Денков, министъра на образованието проф. Галин Цоков, председателя на комисията по образование и наука в НС Красимир Вълчев за проверка относно упражняване правомощията на министър на образованието и науката и забавяне изпълнението на приетото от 20 септември 2023 г. „ с 20% увеличение на минималната заплата за най-ниската академична длъжност в държавните висши училища от 1500 на 1810 лева, считано от 1 август 2023 г.“

За целта в Държавния бюджет на Република България на отделен ред са 16 млн. лв. за увеличение възнагражденията на академичния състав в държавните университети. „Допълнителните 16 млн. лв. ще бъдат предоставени на 33 държавни висши училища с общо 12 436 души академичен състав, в това число 2401 асистенти“, посочват от МС.

Нарушен е социалният диалог, водят се разговори с отделни ректори, а не с национално представените синдикати, липсват отговори на изпратени писма с вх. номера в МОН и въз основа на това покана за преговори, както по изпълнение на финансовата 2023 г., така и за проектобюджета за 2024 г.

ВОН-КНСБ отново изразява своя протест, защото колегите от държавните висши училища няма да получат увеличението си дори и през м. октомври, за което обвиняваме зам.-министър Генка Петрова, която лобира в интерес на медицинските висши училища, които разполагат с повече средства, поради високия коефициент на това направление и преподавателите имат значително по-високи доходи.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

От ВОН-КНСБ Ви информираме, че поради липса на диалог и партньорство /комуникацията с министър Цоков/ от 20 септември е само вербална в телефонни разговори и обещания. След много разговори и с Вас, г-н Премиер, нашите очаквания бяха, че одобреният Вариант 1, след допълнения, които договорихме и подписахме в таблица с министър Цоков, ще доведе до положителни решения и намаляване на създаденото напрежение. Академичната колегия очаква увеличението още от 1 януари /както е за учителската/, одобрихте го от 1 август, а получаването не може да се осъществи дори и до края на октомври 2023 г. Надяваме се също да ни окажете съдействие за спешна среща и от МОН да отговорят на писмата ни, както и да ни канят при обсъждането на важните въпроси за ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА.

С уважение,
проф. д-р инж. Лиляна Вълчева
председател на ВОН-КНСБ