По-високи заплати за медиците в градините и училищата във Варна

15% увеличение на основното трудовото възнаграждение получават работещите в детските ясли, в яслените групи на детски градини, в здравните кабинети в градини и училища и здравните медиатори във Варна.

Това е заложено в подписания на 29 септември анекс към Общинския колективен трудов договор в сектор „Здравеопазване“ 2022-2024 г. съвместно със синдикалните организации – КНСБ и КТ „Подкрепа“.

Увеличението влиза в сила от началото на тази година, като основното възнаграждение на медицинските сестри става 1726 лв., а на лекарите – 2244 лв. (средна брутна заплата – 2906 лв.).