В област Благоевград започнаха обученията по “Шанс за зелена и екологична заетост”

На 4 октомври в област Благоевград стартираха обученията по проекта на КНСБ “Шанс за зелена и екологична заетост”, който е към Националния план за действие по заетостта за 2023 г.

Проектът отново е насочен към общините. В област Благоевград наши партньори са общините: Благоевград, Симитли, Гоце Делчев и Петрич.

В община Благоевград 15 безработни лица стартираха своето обучение по част от професия ,,Еколог‘‘. В община Симитли 15 човека започнаха обучение по част от професия „Болногледач”. В община Петрич са две групи: ,,Работник в горско стопанство‘‘ и ,,Оператор на компютър‘‘. В община Гоце Делчев също са две групи част от професия ,,Еколог‘‘ и част от професия „Болногледач”. Продължителността на обучението е 300 учебни часа и приключва на 28 ноември, когато е изпитът по практика.

Основната  цел на проекта на КНСБ е подобряване достъпа до пазара на труда на безработните лица от рискови групи, както и повишаване пригодността и адаптивността им за последваща заетост.