Световен ден за достоен труд: Време е за увеличение на заплатите

На 7 октомври, Световния ден за достоен труд, Международната конфедерация на профсъюзите (МКП) заявява: “Време е за увеличение на заплатите”, за да се намали огромният натиск върху работещите хора и техните домакинства, дължащ се на инфлацията, предизвикана от корпоративното печалбарство.

Делът на световното богатство, който отива за заплати, е намалял с 13% през последните 40 години, въпреки че световната икономика се е увеличила четири пъти. Това се дължи до голяма степен на намаляващата синдикална плътност, причинена от дългосрочното нарушаване на правата на работниците, описано подробно в Глобалния индекс на МКП относно правата.

Работниците все по-често са принудени да предприемат стачни действия, тъй като работодателите извличат печалби за себе си и за акционерите си, отказвайки дори скромни искания за увеличение на заплатите.

Вместо да подкрепят работещите и лицата на тяхна издръжка, много правителства застават на страната на работодателите и поддържат реалната стойност на заплатите на толкова ниски нива, че семействата се борят за оцеляване. През миналата година правото на стачка беше нарушено в девет от всеки десет държави.

Новият социален договор

Изпълняващият длъжността Генерален секретар на МКП Люк Триангъл заяви:

“Заплатите заемат централно място в Новия социален договор и са в основата на устойчивите и справедливи икономики. Много работодатели отказват да споделят благосъстоянието си с работниците, които произвеждат стоките и предоставят услугите генериращи богатство, а при рекордно високите нива на избягване на корпоративни данъци и укриване на данъци, публичният сектор също е лишен от ресурсите, от които се нуждае, за да осигури достойни нива на заплащане.

Когато работодателите потискат заплатите, правителствата трябва да се намесят, като гарантират правата на синдикатите за организиране и колективно договаряне, както и минимални заплати за издръжка, заплати определени със закон или договорени чрез преговори. Около 20% от работещите в официалната икономика в света зависят от минималната работна заплата.

Централните банки също трябва да излязат извън рамките на остарелия и опроверган подход на задържане на заплатите, за да се преодолее инфлацията. Доказано е, че корпоративната алчност и печалбарство са тласнали цените нагоре. Миналата година 722 корпорации са прибрали 1 трилион щатски долара непредвидени печалби, докато реалното заплащане на един милиард работници е намаляло със 746 милиарда щатски долара.”

Синдикалните членове печелят между 10 и 25 % повече от работниците, които не членуват в синдикати. И макар че на работните места, където има синдикати, тази надбавка може да е по-ниска, това е така, защото всички работници, включително и тези, които не членуват в синдикати, се възползват от договорените от синдикатите ставки на заплащане.

Разликата в заплащането на жените и мъжете, която в момента е около 20% в световен мащаб, е значително по-малка там, където работещите жени членуват в синдикати, а в много случаи е практически премахната чрез колективното договаряне.

Синдикатите по света се борят също така срещу неравенството в заплащането, възнагражденията под минимума и експлоататорските ставки на заплащане за мигранти, по-млади работници и други групи, подложени на дискриминация.

Скорошен доклад на МКП предостави преки доказателства за това, че синдикатите са извоювали значителни увеличения на минималната работна заплата.

“Най-добрият, а често и единственият начин работниците да получат достойно заплащане е да се присъединят към своя синдикат”, добави Люк Триангъл.