Нова синдикална организация бе учредена в с. Памукчи

Нова синдикална организация на КНСБ бе учредена в Центъра за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост в с. Памукчи, община Нови пазар. За председател на СО бе избран Метин Ахмед, а за секретар – Бахар Ахмед. Синдикалната организация се състои от 15 члена.

Подписан бе и Колективен трудов договор, с който бяха договорени по-големи размери на отпуските, клас прослужено време в завишен размер, специфики около работното време и др.

Регионалният съвет на КНСБ в Шумен благодари на директора на институцията Добромир Добрев за диалогичността и социалната отговорност!

По време на преговорите и на учредяването присъства областният координатор на КНСБ Радостин Павлов.