Приета е новата директива за азбеста, нужно е бързото и въвеждане в законодателството ни

На 3 октомври 2023 г. Европейският парламент прие новата директива относно азбеста. Това е голяма победа за строителните работници, за националните строителни синдикати и за Европейската федерация на строителите и дърводелците (EFBWW), тъй като директивата значително ще подобри защитата на работниците от излагане на азбест.

Сега е времето националните правителства бързо да транспонират директивата в националното законодателство и настояваме фирмите – големи и малки – бързо да се подготвят и да приемат долните граници за професионална експозиция на азбест.

Граничната стойност на професионална експозиция (ГЕР) на азбест в целия Европейски съюз трябва да бъде определена на 2000 влакна/м³ (10 000 влакна, ако се включат и малките влакна). Държавите членки разполагат с две години, за да намалят граничната стойност на експозиция до 10 000 влакна/м3, и с шест години, за да достигнат целта от 2000 влакна/м3.

Освен това ще се променят методите за измерване на азбестовите влакна. Държавите членки получават шест години, за да въведат постепенно метода на електронната микроскопия, който е по-точен и модерен. Други подобрения се отнасят до обучението, регистрацията, по-добрата превенция на работното място и признаването на професионалното заболяване.

Според оценките 78 % от професионалните ракови заболявания, признати в държавите членки, са свързани с експозиция на азбестови влакна, което го прави основна причина за професионален рак. Въпреки че азбестът е забранен, все още има 35 милиона сгради, съдържащи това животозастрашаващо вещество – сгради, които ще бъдат ремонтирани или разрушени от работниците в контекста на Европейската зелена сделка.

Генерален секретар на EFBWW, Том Делеу сподели: “Това е голяма победа за работниците и важна стъпка за спиране на заплахата от азбестова пандемия, която се очертаваше на хоризонта с вълната за обновяване и Европейската зелена сделка. Време е обаче да се премине от думи към действия. Националните правителства и компаниите не трябва да чакат призива в последния момент да приложат по-ниските гранични стойности на експозиция. Време е да се защити здравето и живота на работниците. Погледите на синдикатите в целия ЕС ще бъдат насочени към приемането на новите правила и ние няма да се поколебаем да предприемем действия, за да настояваме за тяхното прилагане.”