Подписан бе Колективен трудов договор на Летище София

На Летище София днес се проведе среща между синдикалните организации и работодателя “Соф Кънект” АД.

Преподписан бе Колективният трудов договор в предприятието, като в него бе включена клауза, която се отнася за служителите от дирекция “Сигурност” и категорията труд за работа в среда с йонизиращи лъчения.

Страните се споразумяха да положат съвместни усилия за уеднаквяване на съществуващата практика по прилагане на Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране, както и да положат съвместни усилия за подобряване на подзаконовата уредба за в бъдеще, включително и чрез промени в Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране.

Членовете на новоучредената синдикална организация на Федерацията на транспортните синдикати към КНСБ “Соф Кънект” повдигнаха въпроса с категорията труд пред ръководството на КНСБ и поискаха подкрепа. Лично президентът на КНСБ Пламен Димитров се ангажира с включването на новата клауза в КТД. Тя бе придвижена от екипа на КНСБ и финализирана от новоучредената Федерация на транспортните синдикати към КНСБ.

Колективният трудов договор бе подписан от председателя на СО “Соф Кънект” към летище София Мира Каленицова, което гарантира на синдикалните членове на организацията, че клаузите от КТД важат в пълна сила за всички тях.

На срещата присъстваха и Тодор Капитанов – вицепрезидент на КНСБ, председателят на ФТС Александър Шопов и Иванина Янкова – национален секретар.

Благодарности на ръководството на “Соф Кънект” АД за доброто сътрудничество в интерес на служителите, които чакат отдавна да придобият категорията която заслужават!