Позиция на КНСБ

Въпреки приетото от Народното събрание Решение от 12 януари 2023 г.  правителствата от началото на тази година не направиха нищо за изпълнението му за предоговаряне на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) с искане за отпадане на изискването за намаление с 40% на емисиите от парниковите газове до 2026 г. в енергетиката в сравнение с 2019 г.

Това бездействие на управляващите доведе до организирането на протест на 19 септември, обединил десет хиляди работещи в мините и централите от комплекс „Марица изток“, „Брикел“ ТЕЦ „Бобов дол“, „Топлофикация Перник“ АД и други ТЕЦ. Всички протестиращи обединиха исканията си в обща Декларация, представена на правителството.

В нарушение на едно от исканията в Декларацията, актуализираните проекти на Териториалните планове за справедлив преход (ТПСП) бяха изпратени до ЕК без съгласието на синдикатите. В плановете се залага драстично намаление на производството на електроенергия от въглища, което е в крайно противоречие с нашето искане за плавен преход във въгледобивните региони.

След като ТПСП бяха изпратени до ЕК без съгласие на синдикатите, протестът прерасна в акции по места. Протестиращите излъчиха шест искания, които КНСБ и КТ “Подкрепа” поставиха от тяхно име в Народното събрание, като по пет от тях се постигна съгласие с правителството и част от партиите в парламента.

Още на следващия ден с категорично настояване спряхме приемането от Комисията по енергетика на Пътна карта за климатична неутралност, в която бяха посочени намаления на мощности за производството на електроенергия от въглища. Синдикатите бяха единни в искането от Пътната карта да отпаднат посочените в нея намаления на мощности и благодарение на общите ни усилия постигнахме успех.

Това ни дава основание да поискаме от правителство да предприеме необходимите действия за предоговаряне на ТПСП и актуализиране на ИНПЕК в съответствие с пътната карта.

Обръщаме внимание, че синдикатите ще продължим да настояваме за изпълнението на искането, което не намери място в Споразумението за отлагане на либерализацията на пазара на дребно. За пореден път подчертаваме, че премахването на регулираните цени за бита ще доведе до невъзможност на милиони битови потребители да плащат сметките си за електроенергия.

КНСБ изразява твърдата си подкрепа за справедливите искания на работещите от въгледобивната енергетика и настоява за незабавно изпълнение на поетите в Споразумението ангажименти от страна на управляващите.

Свидетели сме, че забавянето на действията и липсата на активна комуникация с протестиращите водят до опасността да прераснат в ефективни стачни действия.

КНСБ и браншовите й структури от всички сфери на дейност  призовават политическите сили да не злоупотребяват за собствена изгода със страховете на хората!!!

КНСБ винаги е била и ще бъде политически независима и неутрална и счита, че участието в протестни действия преди очаквания вот на недоверие на mравителството ще бъде използван за политически цели и представен погрешно, изопачавайки за пореден път исканията на работещите.

КНСБ ще продължи да се бори за справедливите искания на миньори и енергетици с всички разрешени от закона средства.