Съветът на работещите в социалното подпомагане се срещна с директора на АСП Надя Танева

На 9 октомври се проведе Съвет на председателите от дирекциите „Социално подпомагане” (ДСП) от цялата страна, членове на Синдиката на работещите в социално подпомагане и социални услуги – ФНСДУО.

По покана на федерацията в него участва новият изпълнителен директор на Агенция за социално подпомагане д-р Надя Танева.

Обсъдени бяха съществени за системата въпроси, на които д-р Танева отговори обстойно.