Сключени бяха нови КТД в Спортния тотализатор и Агенцията по заетостта

На 3 октомври ФНСДУО и нейният основен член – Синдикатът на работещите в Български спортен тотализатор, подписаха нов Колективен трудов договор за Държавно предприятие „Български спортен тотализатор” с новия изпълнителен директор Георги Тарлеков.

Три дни по-късно – на 6 октомври, федерацията и нейният основен член – Синдикатът на работещите в Агенция по заетостта, подписаха нов Колективен трудов договор и Споразумение за държавните служители в Агенция с новия изпълнителен директор Смилен Вълов. Те влизат в сила от 29 септември и са със срок на действие от 24 месеца.