ВОН успя: Университетите получават утре предвидените средства за ръст на заплатите

Днес, 12.10.2023 г., от 11 ч в сградата на Народното събрание се проведе работна среща с участието на министър Галин Цоков, Валери Коцовски, началник финансов отдел, депутати от различни парламентарни партии – членове на Комисията по образованието и науката, осем представители на ВОН-КНСБ, двама от СВО-КТ „Подкрепа“ и експерти от екипа на Красимир Вълчев, председател на Комисията по образованието и науката.

Вълчев информира за писмата, получени от над 22 държавни висши училища, както и за разговори с ректори, които са потвърдили подкрепата си за оставката на зам.-министър Генка Петрова.

Проф. Вълчева, председател на ВОН-КНСБ, представи на депутатите хронологията на събитията, принципите и критериите, договорени с представители на Съвета на ректорите на срещата в МОН за разпределението на 16 млн. лв.

Тя постави акцент върху забавянето с повече от два месеца на изпълнението на Закона за държавния бюджет в чл. 1, ал. 5, т. 2.7 и трансфера към висшите училища на сумите, предвидени за увеличение на възнагражденията на лицата от академичния състав в държавните висши училища от 1 август 2023 г. Подчертана бе намесата на ресорния зам.-министър за висшето образование Генка Петрова, която си е позволила да променя средствата, посочени в таблица с подписите на синдикатите и министър Цоков. Това е недопустимо и доведе до забавяне действията на МОН и трансфера на определените суми към висшите училища.

Доц. Апостолов, председател на СВО при КТ „Подкрепа“, подкрепи изнесената информация и сподели, че освен призива за оставка на зам.-министър Петрова, в структурите им има огромно напрежение и се подготвят реални протести срещу политиката, или липсата на такава, на МОН.

Фактите: След създалото се напрежение за трети или четвърти път зам.-министър Петрова не се отзовава на поканата да присъства на срещите. Освен, че не зачита министъра, не проявява уважение и към Народните представители от комисията.

От изказванията на членовете на КОН стана ясно, че промяната на критериите (числен състав по академични длъжности на преподаватели с основен трудов договор и началните им основни заплати към 1.08.2023 г.) и замяна на математическата формула, която ВОН-КНСБ представи като Вариант 1, подкрепен от колегите при СВО-КТП, създаде предпоставки за лобиране от страна на зам.-министър Петрова. Тя дори е подвела някои ректори, че тези средства могат да се ползват като компенсация за предишни увеличения, т.е. преди 1 август 2023 г. С подобен документ разполагат и синдикатите.

Народните представители от КОН се съгласиха, че трябва да се наблюдава и контролира процесът на целеполагането на средствата за увеличение на възнагражденията.

Министър Цоков потвърди, че договорените средства за заплати в утрешния ден (13.10) ще бъдат трансферирани към университетите.

Последваха въпроси към министър Цоков, като един от тях е защо в МОН е създадена работна група за промени в ЗВО без представители на синдикати и експертите на Комисията.

ВОН-КНСБ благодари на народните представители за внесените промени в ЗВО, които ще подпомогнат преговорите по проекта на бюджет за 2024 г. Министърът също пое ангажимент да се работи в екип не само по средствата за увеличение на заплатите, а и за останалите параметри на субсидията за ДВУ. До МФ са изпратени разчети за висше образование за 155 млн. лв., но според изчисленията на ВОН-КНСБ са необходими 320 млн. лв., за да се осигурят средствата за Минималната работна заплата, актуализация на заплатите на специалистите с висше образование и продължаващата политика по доходите на академичния състав във висшите училища. Подчерта се, че МРЗ от 933 лв. ще се отрази на заплатите на административно-техническия персонал, а последиците от намесата на зам.-министър Петрова при разпределението на допълнителните 16 млн. лв. за увеличаване възнагражденията ще доведе до задълбочаване на неравенствата в академичните среди. Потвърдена бе липсата на доверие и искането за оставка на зам.-министър Петрова от страна на структурите на ВОН-КНСБ

Народните представители подкрепиха искането МОН да подпише браншово споразумение със социалните партньори, за да има прозрачност, яснота и да се търси отговорност при неизпълнение на законовите разпоредби за висше образование и наука. Г-н Вълчев призова за приемственост на политиките, водени от МОН. Ясно подчерта, че с отпуснатата целева субсидия от 16 млн. лв. трябва да се осъществява политика на компенсиране на ниските доходи, а не по принцип. На въпрос, отправен към министъра непосредствено след срещата, как ще контролират изразходването на субсидията, проф. Цоков каза, че това е работа на Одитната дирекция на МОН. Синдикатите настояха за проверка на целевите трансфери за увеличаване на възнагражденията от 1 август 2023 г. в ДВУ като в първата седмица на ноември да се представи отчет от МОН пред Комисията по образованието и