КНСБ в Габрово подписа споразумение за сътрудничество с Таня Христова

Регионалният съвет на КНСБ в Габрово подписа днес Споразумение за сътрудничество с кандидата за кмет на общината от ГЕРБ Таня Христова. То е резултат от успешното социално партньорство по време на предишните мандати на Христова и надгражда постигнатите договорености преди местните избори през 2019 г.

Тогава Регионалният съвет също сключи Споразумение с конкретни ангажименти в областта на заетостта, социалния диалог на местно ниво, здравеопазването, образованието, развитието на човешките ресурси, борбата с бедността, подобряването на административното обслужване, развитието на обществения транспорт и транспортната инфраструктура.

Анализът на изпълнението им показва, че в голямата си част те са изпълнени. Не бе възстановена дейността на Общинския съвет за тристранно сътрудничество и Общинския съвет по условия на труд, но въпреки това социалният диалог по време на мандата бе добър. Практика е всички стратегически документи на общината да се обсъждат с нас, посочи областният координатор на КНСБ в Габрово Росица Йонкова.

На сключването на споразумението присъстваха президентът на КНСБ Пламен Димитров, вицепрезидентът Даниела Алексиева, както и председатели на синдикални организации от региона, които се включиха активно в дискусия по него.

Димитров посочи важната роля на местната власт за преодоляване на ключовия за страната ни проблем – демографският. “България е на трето място в света по негативен демографски тренд. Всяка година губим по 50 хил. българи, които или не се раждат, или отиват в бужбина. Местната власт има съществено значение устойчиво във времето да се променя нагласата и хората да остават тук, да пречупим тази негативна демографска тенденция”, каза той . Президентът на КНСБ подчерта, че на първо място за конфедерацията са важни доходи, но веднага след тях идват всички области, обхванати от подписаното Споразумение, както и механизмите за постигане на съответните политики.

Диалогът не е въпрос на желание. Законите и Конституцията ни дават това право, каза той по повод липсващия в Габрово тристранен съвет за сътрудничество. За нас е важна ролята на местната власт в отстояването на фундаменталните права на сдружаване и на свобода на словото, подчерта Димитров.

В подписаното днес Споразумение са включени конкретни мерки във всяка от приоритетните за конфедерацията области. Дискусия предизвика предложение в него да залегне ангажимент за възстановяване на лекарските и зъболекарските кабинети в детските градини и училищата.

В Споразумението е залегнало още:

  • Ангажимент за продължаване на нарастването на доходите и възнагражденията, поддържането на ниско ниво на бедност и безработица в община Габрово;
  • При планирането на общинския бюджет да се реализира ежегоден ръст на разходите за заплати с не по-малко от 10 % за работещите в общинската администрация през целия период на мандата;
  • Гарантиране на ефективността на формите на социален диалог между социалните партньори и покритието на наемния труд с КТД на общинско ниво и на ниво предприятие, в контекста на Директивата за адекватни минимални заплати в ЕС;
  • Надграждане на постигнатите договорености в общинските колективни трудови договори в сферата на образованието и здравеопазването, както и в колективния трудов договор в общинската администрация;
  • Създаване на Общински съвет за тристранно сътрудничество в сферата на образованието;
  • Да се подобрят на условията на труд чрез идентифициране и превенция на психосоциалните рискове на работното място, с особен акцент върху превенцията на насилието на работното място;
  • Ежегодно договаряне на допълнително материално стимулиране на работещите в детско и училищно здравеопазване;
  • Да се предвидят средства за увеличаване на работните заплати на работещите в сферата на музикално-сценичните изкуства.

В Споразумението за предвидени и редица ангажименти, които да подобрят пътната инфраструктура, водоснабдяването и канализацията, интегрираното градско и териториално развитие и др.

С пълния текст на Споразумението можете да се запознаете тук.