Нова синдикална организация бе учредена в Ново село

Нова синдикална организация бе учредена в “Център за обществена подкрепа” към община Ново село, гр. Видин.

След няколко предварителни срещи и продължителни разговори от страна на областния координатор на КНСБ във Видин Любен Любенов и служителите бе проведено учредително събрание. На него присъстваха 5 работника от учреждението.

Организацията стана основен член на Федерацията на независимите синдикати от държавното управление и организации – КНСБ. За неин председател бе избрана Албена Герасимова.