Финансовите министри на ЕС отложиха решението за фискални икономии

Финансовите министри на ЕС отложиха днес вземането на решение за нови бюджетни правила, които ще изискват съкращения в размер на общо поне 45 млрд. евро през следващата година. Това се случи след провелата се миналия петък, 13 октомври, в Париж 20-хилядна демонстрация на синдикатите срещу новите правила за строги икономии, съобщиха от Европейската конфедерация на профсъюзите. Миналата седмица оттам изпратиха и писмо до министрите с призив да преосмислят предложението.

Очакваше се днес Съветът по икономически и финансови въпроси да сключи споразумение, според което 14 държави-членки с дефицит над 3% от БВП ще трябва да го намаляват с минимум 0,5 % от БВП всяка година.

Според изчисленията на ЕКП България трябва годишно да намалява бюджетните разходи с 423 милиона евро. Най-големи съкращения трябва да направят Франция, Испания, Италия, Белгия. (Таблица може да се види тук)

Преговорите по новите бюджетни правила ще продължат, уточняват от ЕКП.

Генералният секретар на Европейската конфедерация на профсъюзите Естер Линч коментира: “Министрите трябва да преосмислят правилата, които ще наложат съкращения в размер на 45 милиарда евро само през следващата година и ще превърнат така необходимите инвестиции за екологичния и цифровия преход в мираж. Това ще унищожи работните места и ще намали заплатите, ще тласне икономиката към нова рецесия и ще гарантира, че Европа няма да може да постигне собствените си цели за инвестиции в зелена икономика. Лидерите трябва да се вслушат в нарастващото безпокойство от връщането към строгите икономии, което всички видяха ясно по улиците на Париж в петък. Всяка реформа на европейските икономически правила трябва да гарантира, че те се основават на нуждите на хората и бъдещето на планетата, а не на произволни цели, основани на мислене от 80-те години на миналия век. Спирането на действието на Пакта за стабилност и растеж трябва да бъде удължено с още една година, за да се даде достатъчно време за разглеждане на последиците и алтернативите на връщането към строгите икономии.”