В Международния ден за изкореняване на бедността: Достоен труд и социална закрила за всички!

Достоен труд и социална закрила за всички – под знака на този призив днес ООН отбелязва Международния ден за изкореняване на бедността.

Датата е обявена с резолюция на Общото събрание на ООН от декември 1992 г. Целта на отбелязването е да се насърчи осведомеността за необходимостта от изкореняване на бедността и мизерията във всички страни – необходимост, превърнала се в приоритет на развитието.

Тази година темата се основава на свидетелства от първа ръка, които показват, че хората, попаднали в капана на крайната бедност, често работят дълги и изтощителни часове в опасни и нерегламентирани условия, но въпреки това не могат да получат достатъчно доходи, за да издържат адекватно себе си и семействата си, посочват от организацията.

От там призовават за всеобщ достъп до достоен труд и социална закрила като средство за утвърждаване на човешкото достойнство и подчертават, че достойният труд трябва да осигурява справедливо заплащане и безопасни условия на труд и да признава из основи стойността на всички работници. По подобен начин универсалната социална закрила е спешно необходима, за да се гарантира сигурност на доходите за всички, като се дава приоритет на най-уязвимите членове на обществото. Темата е също така призив към политическите лидери и политиците да използват човешкото достойнство като водещ компас във всички процеси на вземане на решения, за да гарантират напредъка на основните човешки права и социалната справедливост пред преследването на корпоративни печалби.

Силните партньорства между правителствата, бизнеса и организациите на работниците са от жизненоважно значение за постигане на справедливо развитие и гарантиране, че никой не е изключен или изоставен. Ето защо тазгодишното честване е възможност да се солидаризираме с хората, живеещи в бедност, да се вслушаме в техните ежедневни борби и да подновим ангажиментите си за създаване на справедлива икономика, насочена към опазване на човешкото и екологичното благосъстояние, а не към максимизиране на финансовите печалби. Крайната цел е пълното премахване на бедността чрез създаване на условия за достоен живот на всеки, казват още от ООН.