Дискусия с петима кандидати за кмет се проведе в Разград

Дискусия с петима кандидати за кмет по покана на КНСБ се проведе в Разград.

Присъстваха вицепрезидентът на конфедерацията Огнян Атанасов, областният координатор Грациела Ранкова, председатели на синдикални организации, синдикални активисти от различни федерации.

От страна на кандидатите участие взеха Добрин Добрев, независим кандидат, подкрепян от БСП и ВМРО; Валентин Василев, кандидат за кмет от Заедно за силна община; Галина Георгиева, издигната от ГЕРБ; Калоян Монев, кандидат за кмет от МИР и Мирослав Грънчаров, номиниран от ПП-ДБ.

Срещите между конфедерацията и кандидатите за кмет са ключов момент за обсъждане на визията за развитието на града и защитата на трудовите права на работниците. Бяха обсъдени въпроси, свързани с различни сфери на обществения живот:

– Насърчаване на икономическото развитие на града, създаване на нови работни места и подобряване условията за бизнес;

– Образование и култура – какви са плановете за подобряване на образователните институции и културния живот в града;

– Социална подкрепа – как кандидатът ще подкрепи уязвимите групи в обществото и ще осигури социална справедливост;

– Социалните и трудовите въпроси, които засягат работниците и техните семейства;

– Социален  диалог – почти всички кандидати подкрепиха предложението на синдиката за създаване на общински съвет за сътрудничество;

– Планове за подобряване на инфраструктурата на града и насърчаване на устойчивостта;

– Трудови права и колективно трудово договаряне;

Срещата създаде възможност за диалог и обмяна на идеи, което може да доведе до по-добри решения за града.

Синдикалните членове поискаха ясни отговори от кандидатите по отношение на тези важни аспекти на градския живот и да им бъде гарантирано, че визията за развитие на община Разград е в съответствие с интересите на работещите хора.

Вицепрезидентът на КНСБ Огнян Атанасов участва и в заседание на Регионалния съвет и запозна присъстващите с проблемите в енергетиката, исканията на миньорите, позицията на КНСБ за справедлив преход.