КНСБ подписа споразумение с кандадата за кмет на Смядово Иванка Петрова

Областният координатор на КНСБ в Шумен Радостин Павлов подписа днес споразумение за сътрудничество с кандидата за кмет на община Смядово от ГЕРБ Иванка Петрова.

С него страните декларират намеренията си за сътрудничеството в следните осем приоритетни области:
– Социален диалог и колективно трудово договаряне на общинско равнище  с цел защита на фундаменталните права на работното място;
– Образование;
– Здравеопазване и социални дейности;
– Борба с бедността и създаването на условия за социално включване;
– Усъвършенстване на системата за административно обслужване на населението;
– Подобряване на пътната инфраструктура, хигиената и сметосъбирането, водоснабдяването и канализацията;
– Сътрудничество и подкрепа при кандидатстване и реализация на проекти, финансирани от ЕФ, ОП и Национални програми.
– Информационен достъп до дейностите в администрацията и насърчаване на антикорупционни инициативи и политики на прозрачност.

Социалният диалог с г-жа Петрова е на изключително високо ниво. Синдикализацията на територията на общината е около 100%, визирам общинските структури. Няма как синдиката да не подкрепя такава кандидатура и да не иска да продължи това изключително взаимодействие и партньорство. Подкрепяме г-жа Петрова  и пожелаваме успех на нея и екипа ѝ, коментира Радостин Павлов.