КНСБ в Шумен подписа споразумение за сътрудничество с кандидата за кмет на Каспичан Милена Недева

Областният координатор на КНСБ в Шумен Радостин Павлов подписа днес споразумение за сътрудничество с кандидата за кмет на община Каспичан от БСП Милена Недева.

С него страните декларират намеренията си за сътрудничество в осем приоритетни за страните области: Социален диалог и колективно трудово договаряне на общинско равнище с цел защита на фундаменталните права на работното място; Образование; Здравеопазване и социални дейности; Борба с бедността и създаването на условия за социално включване; Усъвършенстване на системата за административно обслужване на населението; Подобряване на пътната инфраструктура, хигиената и сметосъбирането, водоснабдяването и канализацията; Сътрудничество и подкрепа при кандидатстване и реализация на проекти, финансирани от ЕФ, ОП и Национални програми; Информационен достъп до дейностите в администрацията и насърчаване на антикорупционни инициативи и политики на прозрачност.

“Социалният диалог с г-жа Недева е изключително успешен. Колективното трудово договаряне в общинската администрация, образованието и здравеопазването са на традиционно добро ниво. Подкрепяме г-жа Недева и пожелаваме успех на нея и екипа й!”, каза Радостин Павлов.