Подписано бе споразумение с кандидата за кмет на Нови пазар Захари Борачев

Областният координатор на КНСБ в Шумен Радостин Павлов подписа днес споразумение за сътрудничество с кандидата за кмет на община Нови пазар от ПП-ДБ Захари Борачев.

С него страните декларират намеренията си за сътрудничество в осем приоритетни области: Социален диалог и колективно трудово договаряне на общинско равнище с цел защита на фундаменталните права на работното място; Образование; Здравеопазване и социални дейности; Борба с бедността и създаването на условия за социално включване; Усъвършенстване на системата за административно обслужване на населението; Подобряване на пътната инфраструктура, хигиената и сметосъбирането, водоснабдяването и канализацията; Сътрудничество и подкрепа при кандидатстване и реализация на проекти, финансирани от ЕФ, ОП и Национални програми; Информационен достъп до дейностите в администрацията и насърчаване на антикорупционни инициативи и политики на прозрачност.

На 13 октомври бе подписано Споразумение и с кандидата за кмет и досегашен градоначалник на Нови пазар Георги Георгиев, номиниран от БСП.