КНСБ в Смолян се срещна с кандидат-кметове

Регионалният съвет на КНСБ в Смолян проведе на 26 октомври дискусия с кандидати за кмет на общината и техни представители от ПП ГЕРБ, “БСП за България”, ДПС и Движение нашият град.

На срещата присъства вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов. Обсъдени бяха промените в Наказателния кодекс, свързани с престъпленията против правото на работниците и служителите да се сдружават, изискванията на Директивата за адекватните минимални работни заплати и насърчаване на колективното договаряне, за чието бързо транспониране конфедерацията настоява. Синдикалните членове повдигнаха въпроси за различни проблеми на града в сферата на образованието, здравеопазването, културата и др.

Проведено бе и отчетно-изборно заседание на Регионалния съвет. Синдикалните председатели от областта приеха правилник за дейността си през новия мандат, отчета на регионалната структура за предходния. Единодушно бе одобрена и номинацията на Ангел Кирянов за областен координатор през следващите 5 г.