През октомври отбелязваме Европейската седмица за безопасност и здраве при работа

През месец октомври традиционно агенцията на ЕС за популяризиране на безопасността и здравето при работа EU-OSHA и нейните партньори провеждат Европейска седмица с конкретна тематика и кампания, която цели повишаване на осведомеността за значението на активното и ангажирано управление на безопасността и здравето при работа.

За периода 2023-2025 г. кампанията „Здравословни работни места“ е посветена на дигитализацията, новите рискове и предизвикателствата пред осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Началото ѝ в България беше отбелязано с организирана от МТСП национална конференция под наслов „Безопасни и здравословни условия на труд в дигиталната ера“, която се проведе на 23.10.2023 г.

В събитието взеха участие Огнян Атанасов, вицепрезидент на КНСБ, Иванка Шалапатова, министър на труда и социалната политика, Десислава Стоянова, зам.-министър на МТСП, Мария Минчева, зам.-председател на БСК, Зорница Русинова, председател на ИСС, проф. д-р Красимира Станева, председател на ССИ.

Специален акцент на конференцията беше поставен върху управлението на рисковете, свързани с новите възможности и предизвикателства, произтичащи от дигиталните устройства и технологии, които се използват на работното място.

По време на конференцията вицепрезидентът на КНСБ представи ползите, предизвикателствата и новите рискове пред работниците в дигиталната ера.

Огнян Атанасов постави акцент за ролята на социалния диалог чрез:

  • Ангажиране на работниците в изпълнението на всички стратегии за дигитализация;
  • Усъвършенствани оценки на риска на работното място и механизми за управление и регулиране на БЗР при въвеждане на нови дигитални технологии;
  • Контрол на работниците върху защитата на данните, свързани с устройства за наблюдение и получаване на своевременна информация;
  • Разработване на адекватна система за образование и обучение на работниците по БЗР във връзка с дигитализацията в тази област.

На 14 ноември 2023 г., като част от кампанията, КНСБ и Националната фокусна точка към МТСП организират форум на тема „Дигитализация и БЗР – нова реалност и предизвикателства“. В рамките на мероприятието ще бъдат разгледани предизвикателствата и възможностите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, както и добрите практики свързани с дигитализацията в различни сектори, като транспорт, строителство, лека промишленост и др.