Управителният съвет на МОТ се събра за 349-а сесия, обсъжда правото на стачка

349-ата сесия на Управителния съвет на Международната организация на труда ще се проведе в централата ѝ в Женева от 30 октомври до 11 ноември.

Официалното откриване бе днес. В сесията участва и президентът на КНСБ Пламен Димитров, който е титулярен член на Управителния съвет на МОТ. По време на сесията той ще е главен преговарящ от страна на групата на работниците по темата „Преглед на постигнатия напредък по отношение на последващите действия по Плана за действие за младежка заетост (YEAP) за периода 2020–2030 г.“, сегмент „Заетост и социална закрила“.

Дневният ред на Управителния съвет включва още обсъждания на Глобалната коалиция за социална справедливост, чиракуването, закрилата на труда, справедливия преход, както и премахването на насилието и тормоза в света на труда, стратегията за насърчаване и прилагане на правото на колективно договаряне, Глобалната стратегия за безопасност и здраве при работа, както и други теми.

На 10 и 11 ноември ще се проведат две специални заседания на Управителния съвет, посветени на правото на стачка и свързаните с него въпроси.

Като част от надзорните процедури на МОТ Управителният съвет ще разгледа няколко случая на държави, сред които Беларус, Гватемала, Мианмар, Никарагуа и Венецуела. Членовете ще проведат последващи обсъждания по резолюцията относно агресията на Руската федерация срещу Украйна.

Управителният съвет е изпълнителният орган на Международната организация на труда. Той заседава три пъти годишно – през март, юни и ноември, за да взема решения относно политиката на МОТ, дневния ред на Международната конференция на труда и проекта на програмата и бюджета на МОТ.