ВОН: В Деня на народните будители да събудим институциите, за да има качествено висше образование и наука

Българската академична синдикална общност (БАСО) подготвя за внасяне в Министерския съвет и Народното събрание Петиция с настояването на представители от висши училища и научни институти спешно и незабавно да кажем СТОП на онези политици, които спират продължението на политиките от предходни години за развитие на висшето образование за периода до 2030 г.

ВОН-КНСБ посвещава тази Петиция на 1 ноември – ден за отдаване на почит към паметта на големите българи будители, далечни и близки строители на модерна България.

Петицията гласи:

Уважаеми госпожи и господа,

Вашето поведение и намерение за недостатъчно финансиране на висшето обаразование и наука е сериозна пречка за развитието на страната. БАСО на ВОН-КНСБ очаква държавата да продължи да инвестира и подкрепя приоритетно много повече висшето образование и науката, така че през 2025 г. българите да са по-качествено образовани, а през 2030 г. – най-качествено образовани у нас и в Европа.

През 2022 г., в качеството си на министър на образованието и науката, акад. Николай Денков по време на семинар „Сътрудничеството между университетите на бъдещето и частния сектор“, организиран от посолствата на Финландия, Норвегия, Дания и Швеция, каза: „Български университети ще бъдат финансирани още по-активно, за да си сътрудничат с бизнеса и да допринасят чрез своите научни изследвания за внедряване на иновации в икономиката“. И още: „Средствата за висше образование са увеличени с почти 13% през тази година, а за последните пет години ръстът е над 50%“.

Ето защо сега всички ние от висшите училища и научните институти вече очакваме ръст от 75 – 100 – 150%, или толкова, колкото е нарастването на БВП, а средствата да са не по-малко съответно за висше образование от 1% и за наука от 0,5 % от прогнозния БВП по текущи цени за съответната година, за която се отнася съответният бюджет.

Очакваме колегите Денков и Цоков да постъпят достойно. Те трябва да застанат по-смело до своята академична общност! Защото и преди, и сега учените са свободни, независимо от политическата си принадлежност!

Време е да вдигнем глас и високо да заявим: Спазвайте Закона за висше образование и наука, Стратегиите за развитие на висшето образование и науката. В Стратегията за развитие на висшето образование е заложен ежегоден ръст от 20% на Субсидията за издръжка на обучението (това са заплати, осигуровки, текущи разходи), както и не по-малко от 10% от нея да са средствата за научно-изследователска и научно-творческа дейност. Вече сме внесли нашите прецизни изчисления за бюджет 2024 и очакваме отговорно отношение и сериозни преговори.

Ние искаме:

  1. Средната работна заплата на академичния състав да е 175 % от Средната работна заплата за страната, което означава началната работна заплата за най-ниската академична длъжност асистент да стане 125% от нея;
  2. Увеличаване на размера и на тежестта на Субсидията в зависимост от комплексна оценка за качество и реализация в размер на не по-малко от 50 млн. лв. Така среднопретегленият норматив в размер 4271 лв. ще изпълни изискването за ежегоден ръст от 20% на Субсидията за издръжка на обучението (текстът е от Стратегията /СРВОРБ-2021-2030). Увеличението на Субсидията ще е с 223 млн. лв. повече от предходната година. Разпределението на тези средства може да покрие ръста на заплати, осигуровки с 200 млн. лв., а останалите 23,5 млн.лв. – за текущи разходи (ток, парно, вода и др. консумативи).

Уважаеми колеги политици, от 2007 г. досега бяхме финансирани на остатъчен принцип, като не бяха осигурени дори средствата за увеличаващата се минимална работна заплата в страната, която е с номинален ръст от 28% за последните три години. Въпреки липсата на тези и други средства, съвестно и отговорно продължаваме да обучаваме, да правим наука, да публикуваме, дори понякога с лични средства. Но 2024 г. е година на сериозни финансови промени, свързани с голям ръст на минималната работна заплата и увеличение на Средна работна заплата за страната (с над 19,6%). Ето защо до тук положените от ВОН-КНСБ усилия ще са напразни, защото на този фон заплатите на академичния състав, на служителите с висше образование, стипендиите на студенти и докторанти, отново ще изостанат.

Днес сме ОК (Общуваме Културно), с Петиция и с академичен тон казваме на политиците и управляващите: Чуйте, уважавайте и зачитайте нашия глас, защото без академичната общност Вас няма как да Ви има!

Време е да променим формата и начина на действие!

В Деня на народните будители искаме да събудим младите и мъдрите академични хора, които искат да образоват качествено и обединени да защитават правата си. Поканили сме Академичната общност на България да се присъедини и заедно да бъдем още по-активни в предстоящи протестни действия.

С уважение,

Екипът на Национален синдикат Висше образование и наука – най-активната синдикална академична общност в България, която ще представи петицията по време на приемане на държавния бюджет през ноември