КНСБ сключи споразумение с кандидата за кмет на Велики Преслав инж. Янко Йорданов

Регионалният съвет на КНСБ в Шумен сключи днес споразумение за сътрудничество с кандидата за кмет на Община Велики Преслав инж. Янко Йорданов, издигнат от ПП ГЕРБ. Документът бе подписан от областния координатор на конфедерацията Радостин Павлов в присъствието и на общинския координатор на КНСБ и на СБУ Емил Енчев.

Споразумението е резултат от високото ниво на социален диалог и колективно трудово договоряне през изминалия мандат на инж. Йорданов.

С него страните декларират намеренията си за сътрудничеството в приоритетни за страните области:

  1. Социален диалог и колективно трудово договаряне на общинско равнище с цел защита на фундаменталните права на работното място. Създаване на Общински съвет за тристранно сътрудничество (ОСТС) на основание чл.3б от Кодекса на труда. Страните декларират воля, отговорно и компетентно да полагат усилията за подобряване условията на труд и живот, и за ефективно адаптиране на общината към европейските стандарти. Убедени сме, че само съвместните проекти на местната власт, бизнеса и синдикатите в областта на заетостта, квалификацията и професионалното образование, здравеопазване и социалните услуги ще осигурят качествена и добре платена работна сила и устойчиво икономическо развитие на общината;
  2. Образование;
  3. Здравеопазване и социални дейности;
  4. Борба с бедността и създаването на условия за социално включване;
  5. Усъвършенстване на системата за административно обслужване на населението;
  6. Сътрудничество и подкрепа при кандидатстване и реализация на проекти, финансирани от ЕФ, ОП и Национални програми.