ФНСМ участва в първата среща по проекта GREENET

На 16 октомври 2023 г. се проведе онлайн началната среща на проекта „GREENET: Ускоряване на зеления преход по справедлив и социално отговорен начин – примери за промишлеността, енергетиката и транспортния сектор“, съфинансиран от Европейския съюз по линия „Условия на труд и социален диалог“.

В нея участваха представители на Федерацията на независимите синдикати на миньорите, които заедно с партньори от Малта, Полша, България, Словакия, Турция, Испания, Сърбия, Литва, Латвия, Северна Македония и Португалия, обсъдиха целите, методологията на работа и дейностите, които трябва да бъдат изпълнени през следващите 20 месеца.

По време на събитието ФНСМ подчерта основната цел на проекта: насърчаване на справедлив и екологичен преход в промишлеността, енергетиката и транспортния сектор. По-конкретно проектът има за цел да укрепи капацитета на междусекторните социални партньори в тези сектори, като повлияе на европейския социален диалог, за да гарантира, че преходът към въглеродна неутралност в Европейския съюз, въпреки че е изправен пред рискове, свързани с енергийната сигурност и COVID-19, остава социален справедлив и достъпен за всички европейски граждани и работници“.