Управителният съвет на МОТ обсъжда днес важно решение за правото на стачка

Правителствата да подкрепят работниците по време на днешната дискусия за правото на стачка в Управителния съвет на МОТ в Женева. Това призова световната синдикална общност преди важния дебат по темата, който ще започне днес от 11,30 ч българско време. В него могат да се включат представители на всички правителства, независимо дали са членове на УС на МОТ.

Апелът на работниците е правителствата да се противопоставят на предложението на работодателите за добавяне на протокол за правото на стачка към Конвенция № 87 на МОТ. Предложението на групата на работниците е за отнасяне на спора за правото на стачка за решение до Международния съд на ООН, съгласно чл. 37.1 от Устава на МОТ. 

В дискусията и гласуването в Женева участва президентът на КНСБ Пламен Димитров, който е титулярен член на Управителния съвет на МОТ. Според КНСБ предложението на работодателите е фундаментално погрешно и трябва да бъде отхвърлено. Единственият начин за разрешаване на неуредения спор относно правото на стачка и осигуряване на правна сигурност е да се отнесе до Международния съд на ООН за авторитетно и обвързващо решение.

Спорът относно правото на стачка се отнася до въпрос за тълкуване от правно естество, който всъщност засяга упражняването на основно право и функционирането на системата за надзор на МОТ.  Текстът на член 37 (1), като посочва, че даден спор „се отнася” до Международния съд, създава пряко правно задължение този спор относно тълкуването на конвенцията да бъде отнесен до Международния съд. С други думи, член 37 (1) предвижда „механизъм за уреждане на спорове”, който според Устава на МОТ трябва да се използва в случаи на въпроси или спорове, свързани с тълкуването на този Устав или на всяка последваща конвенция.

Групата на работодателите иска да добави протокол към Конвенция №87, за да „регулира” правото на стачка. Това предложение е вътрешно противоречиво и правно невъзможно. Протоколите в МОТ са въведени, за да се справят по гъвкав начин с частично преразглеждане на определени разпоредби от съществуващи конвенции. Поради тази причина ще бъде необходимо да се идентифицират кои разпоредби на Конвенция № 87 ще трябва да бъдат преразгледани или изяснени. Ако обаче според работодателите правото на стачка не е разгледано по никакъв начин в Конвенция № 87, към която ще бъде приложен предложеният протокол, тогава не би било нито логично, нито в съответствие с практиката на МОТ да се свърже такъв протокол с Конвенцията.

Приемането на предложения от работодателите протокол от правна гледна точка би създало двустепенна система от правни режими – една за държави, ратифицирали само Конвенция № 87, и друга за страни, ратифицирали Конвенцията с предложения протокол. Подобна ситуация би довела на практика до различни резултати и особено до правна несигурност, което е неприемливо и недопустимо от гледна точка на ефикасната защита на правата на работниците и служителите.