Управителният съвет на МОТ взе историческо решение за правото на стачка

Управителният съвет на МОТ, който проведе своята 349-а сесия в Женева, взе късно вчера (10 ноември) историческо решение, свързано с правото на стачка.

С 33 гласа “За” от общо 56 Управителният съвет гласува да изпрати официално в Международния съд на ООН за окончателно решение възникналия спор с групата на работодателите заради отказа им да признаят, че правото на стачка произтича иманентно от Конвенция 87 на МОТ (за свободата на сдружаване и закрила на правото на организиране). 

Дебатът продължи 11 години, а взетото решение на УС е голяма крачка за постигане на правна стабилност на фундаментални международни трудови стандарти, като правото на стачка и правото на организиране.

До решението вчера се стигна след като група от 44 правителства, сред които всички от ЕС, САЩ, Великобритания, Австралия, Канада, Южна Африка, Бразилия и др., и Групата на работниците внесоха предложение и поискаха гласуване в УС на МОТ.

В гласуването участва и президентът на КНСБ Пламен Димитров, който е титулярен член на Управителния съвет.

След произнасянето на Международния съд Управителният съвет на МОТ ще ползва Задължителното му решение за преодоляване на продължилата повече от 11 г. вътрешна неопределеност, с която често се злоупотребяваше за заобикаляне на ефективната закрила на фундаменталните права на организиране и правото на стачка.

Управителният съвет е изпълнителният орган на МОТ. Той заседава три пъти годишно – през март, юни и ноември, за да взема решения относно политиката на МОТ, дневния ред на Международната конференция на труда и проекта за програма и бюджет на МОТ.

Управителният съвет на МОТ приключи 349-ата си сесия и с няколко други ключови решения, включително одобряване на създаването на Глобална коалиция за социална справедливост. Тя цели да генерира по-големи политически ангажименти и инвестиции и да насърчи конкретни действия за социална справедливост и достоен труд в подкрепа на националните приоритети. Коалицията ще засили многостранното сътрудничество и партньорства и ще играе ключова роля в мобилизирането на подкрепа за признаването на социалната справедливост в многостранния дневен ред, особено на Срещата на върха на ООН за бъдещето през 2024 г. и на предложената Световна социална среща на върха на ООН през 2025 г.

УС прие и нова Глобална стратегия за безопасност и здраве при работа за периода 2024-2030 г. и свързан с нея план за изпълнение. Новата стратегия има за цел да направлява подкрепата на МОТ, включително чрез подобряване на националните рамки за безопасност и здраве при работа; засилване на свързаната с това координация, партньорства и инвестиции и подобряване на системите за управление на безопасността и здравето при работа.