Предизвикателствата пред безопасните условия на труд в дигиталната ера бяха обсъдени на форум

Предизвикателствата и възможностите за гарантиране на здравословни и безопасни условия на труд в дигиталната ера и добрите практики, свързани с прилагането на технологиите в различни сектори, бяха обсъдени на конференция днес, организирана от КНСБ и Националната фокусна точка към МТСП.

Форумът “Дигитализация и безопасност и здраве при работа – нова реалност и предизвикателства” е част от кампанията “Здравословни работни места“ за 2023-2025 г. Началото ѝ в България бе поставено с организирана от Министерството на труда и социалната политика национална конференция под наслов „Безопасни и здравословни условия на труд в дигиталната ера“, която се проведе на 23 октомври. Сред целите на кампанията е да се повишат знанията за безопасното и продуктивно използване на дигиталните технологии във всички сектори; да се подобри осведомеността за предизвикателствата в областта на БЗР, свързани с дигиталната трансформация; да се предостави информация за възникващите рискове и да се насърчи оценката на риска и безопасното управление на дигиталните технологии на работното място.

Кампанията за повишаване на знанията е навременна и много важна за нас. Скоростта, с която навлиза дигитализацията в света на труда, поставя нови предизвикателства как да осигурим безопасни и здравословни условия, каза при откриването на конференцията президентът на КНСБ Пламен Димитров. Той подчерта, че технологиите водят до промени в организацията на работния процес, а редица въпроси остават нерешени ниво знания и умения за запазване на здравето. Това от своя страна води до нови стресогенни фактори. Има и възможности – за извеждане на хората от опасни производства, по-надежден контрол на рисковите експозиции, създаване на възможности за ранно предупреждение и превенция, посочи президентът на КНСБ и изтъкна, че по този начин се създава нова организация на безопасните условия на работа. Въпреки предимствата обаче предизвикателствата са повече. Основното е свързано с изкуствения интелект и гарантирането, че той е управляем.

Необходимо е усъвършенстване на оценката на риска, контрол върху защитата на личните данни, разработване на адекватна система на обучение на работниците и усъвършенстване на регулаторната рамка, каза още Димитров.

Вицепрезидентът на КНСБ Огнян Атанасов също изтъкна, че са необходими законодателни промени, свързани с дигитализацията и БЗР. Той посочи, че темата с възможностите и добрите практики е във фокуса на КНСБ от години. След настъпването на ковид пандемията много сектори бързо са ги приложили, а други е трябвало да се адаптират за кратко време към новите условия.

В конференцията участваха и зам.-министърът на труда Десислава Стоянова, изпълнителният директор на Фонд “Условия на труд” Виолета Добрева, Дарина Конова, експерт в отдел “Трудово право и условия на труд” в МСТП. Зам.-председателят на СБУ Иван Кънчев представи предизвикателствата и добрите практики в сектор Образование, председателят на Федерацията на транспорните синдикати Александър Шопов в сектор Транспорт; инж. Цветелина Иванова, председател на ФНСС, в сектор Строителство. Участие взеха и проф. Мирена Тодорова от ВТУ “Тодор Каблешков”, директорът на II АЕГ “Томас Джеферсън” Веселина Иванова и др.