ЕКП преди представяне на манифест за евроизборите: Реалните заплати продължават да намаляват

Заплатите на европейските работници продължават да намаляват в реално изражение, въпреки че корпорациите реализират печалби, надвишаващи инфлацията, показва ново проучване на Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП).

В целия Европейски съюз заплатите през тази година са намалели със средно 0,7%. За разлика от това печалбите на компаниите са се увеличили с 1,5% .

Според данните на ЕКП реалните заплати намаляват, докато реалните печалби се увеличават в девет държави-членки, включително Германия, Франция и Италия. В други 10 държави членки увеличението на реалните печалби е по-голямо от увеличението на реалните заплати.

Най-голямото увеличение на реалните печалби е в Словакия (+8%) и Румъния (+7%), където ръстът на реалните заплати е отрицателен. Най-голямото намаление на реалните заплати има в Чехия (-5%) и Италия (-2%), където печалбите са се увеличили в реално изражение.

Данните показват, че работещите хора все още са принудени да плащат цената на инфлационната криза, причинена главно от корпорациите, които се възползват от проблемите с доставките, за да увеличат маржовете си на печалба, коментират от ЕКП.

От началото на пандемията в ЕС изплащането на дивиденти на акционерите нараства до 13 пъти по-бързо от заплатите в ЕС.

В същото време детската бедност в ЕС се увеличава за трета поредна година, тъй като цените на основните хранителни продукти продължават да нарастват до седем пъти по-бързо от заплатите, напомнят от конфедерацията. 

Оттам публикуваха анализа преди представянето на своя манифест “Справедлива сделка за работниците” за предстоящите европейски избори през 2024 г. Това ще стане в Европейския парламент днес следобед.

Манифестът на ЕКП за европейските избори призовава политиците да подкрепят следните политики:

– Данъци върху свръхпечалбите, които са довели до инфлация.

– Преразглеждане на директивите за обществените поръчки, които поставят достъпа на предприятията до публично финансиране в зависимост от спазването на правото на колективно договаряне на заплатите.

– Бързо транспониране на Директивата за адекватни минимални заплати на национално равнище, с цел 80% покритие на колективното договаряне във всяка държава-членка.

Генералният секретар на европейската конфедерация Естер Линч коментира: “След пандемията заплатите на европейските работници намаляват, въпреки че печалбите на компаниите нарастват. Главните изпълнителни директори и акционерите стават все по-богати, докато хората, работещи дълги часове на тежки работни места, се борят да изхранват семействата си и да отопляват домовете си. Въпреки това много политици накараха работещите хора да платят цената на тази криза. Европейските избори трябва да бъдат повратна точка. Време е за политики, които да се справят с основната причина за тази криза – корпоративната алчност – и да осигурят справедлива сделка за работещите хора. Призоваваме демократичните европейски политически партии да гарантират, че на крайната десница няма да бъде дадена възможност да се възползва от нарастващия гняв. Единственият начин за това е да се предложат реални решения на кризата с разходите за живот и да се започне изграждането на Европа, основана на големи работни места и висок жизнен стандарт за всички.”