Нова синдикална организация бе учредена в НОИ-Кърджали

Нова синдикална организация на КНСБ бе учредена в Териториалното поделение на Националния осигурителен институт в Кърджали.

Членовете са 45. За председател бе избрана Петя Анадолиева, а за секретари – Христина Мюзюрска и Дарина Митева.

Организацията стана основен член на Федерацията на независимите синдикати от държавното управление и организации.