Две нови синдикални организации бяха учредени във Видин

Две нови синдикална организации на КНСБ бяха учредени в “Ел Би Булгарикум” ЕАД и в Областна дирекция на Държавен фонд “Земеделие”- гр.Видин.

След няколко предварителни срещи и продължителни разговори от страна на областния координатор на Регионалния съвет във Видин Любен Любенов и служителите, бяха проведени учредителни събрания. В “Ел Би Булгарикум” ЕАД присъстваха 5 работника от предприятието. Организацията стана основен член на ФНСОХП към КНСБ. За председател бе избран Любомир Черногорски.

В Областна дирекция на Държавен фонд “Земеделие” присъстваха трима служители. Организацията стана основен член на ФНСЗ към КНСБ, а за неин председател бе избран Александър Петров.

снимка: Сайт на “Ел Би Булгарикум”