КНСБ се срещна с делегация на ОИСР

Президентът на КНСБ Пламен Димитров се срещна с мисия на Комитета по заетост, труд и социални въпроси на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), която е на посещение в София от 20 до 24 ноември.

В срещата участваха вицепрезидентът на конфедерацията Тодор Капитанов, Атанаска Тодорова, главен експерт “Пазар на труда, миграция и мобилност”, Ася Гонева, консултант “Социална защита” и Михаела Тодорова, главен експерт “Социална защита”, а от страна на ОИСР – Мариус Люске, икономист – анализатор на политики, отдел “Умения и заетост”, Дирекция “Заетост, труд и социални въпроси” и Себастиан Кьонигс, старши икономист – отдел “Неравенства, работни места и доходи” към същата дирекция. Представителите на организацията ще изготвят доклад за България, който ще бъде публикуван през пролетта на следващата година.

Президентът на КНСБ представи макроикономическите параметри на страната, последните данни на Института за социални и синдикални изследвания за издръжката на живот, ситуацията на пазара на труда.

Обсъдени бяха причините за младежката безработица и стимулирането на младежите за включване на пазара на труда, разликите в заплащането между големите и малките градове, което води и до вътрешна миграция към по-големите населени места. Президентът на КНСБ запозна представителите на ОИСР и с нивото на социалния диалог и колективното трудово договаряне, както и мерките за насърчаването му.