39 безработни издържаха изпитите по проекта “Шанс за зелена и екологична заетост” в Шуменско

39 безработни лица, преминали през обучения по част от професия “Помощник-възпитател” и “Еколог” в Каолиново и Тодор Икономово, издържаха успешно своите изпити.

Обученията стартираха на 4 октомври по проект „Шанс за зелена и екологична заетост”, който е част от Националния план за действие по заетостта през 2023 година, финансиран със средства от държавния бюджет. Обучаваща институция бе Центърът за професионално обучение към КНСБ.

Благодарим на преподавателите и на ДБТ Каолиново за професионализма и отдадеността в работата!