15 безработни от Кюстендил преминаха успешно обучения по професия “Болногледач”

С полагането на изпити по теория и практика, проведени съответно на 27 и 28 ноември, приключи успешно обучението на 15 безработни лица от Кюстендил по професия “Болногледач”, специалност “Здравни грижи”.

Обучението бе по проекта на КНСБ “Шанс за зелена и екологична заетост”, част от Националния план за действие по заетостта през 2023 г.

Регионалният съвет на КНСБ в Кюстендил изказва своите специални благодарности на директора д-р Александър Величков, старша сестра Нели Евтимова и екипа на МБАЛ „Никола Василиев“ гр. Кюстендил,  които оказаха ценна подкрепа за придобиването на необходимите знания и умения от обучаемите!