Нова синдикална организация бе учредена в Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”, Благоевград

Учредително събрание за създаване на нова синдикална организация на КНСБ се проведе в Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”, гр. Благоевград. Преди него се състояха няколко предварителни срещи и разговори на областния координатор на КНСБ в Благоевград Силвия Христова с работниците и служителите.

На събранието присъстваха 32-ма работници и служители и бе взето решение за учредяване на СО, която да членува във Федерацията на независимите синдикати от земеделието към КНСБ.

За председател на организацията постъпиха две предложения, като с 20 гласа “за” бе избран Костадин Георгиев. Предстои среща до края на декември на председателя на ФНСЗ Валентина Васильонова с членовете на новата синдикална организация, за да се обсъдят исканията им за договаряне на по-високи и справедливи възнаграждения.