Подписани бяха КТД в “БДЖ-Пътнически превози” и “Холдинг БДЖ”

Днес, 6 декември, бяха подписани два нови Колективни трудови договора – между „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и Синдикат на железничарите в България – КНСБ, Национален железничарски синдикат – КТ „Подкрепа”, Федерация на транспортните работници – КТ „Подкрепа” и Съюз на транспортните работници; както и между „Холдинг БДЖ” ЕАД и Синдикат на железничарите в България – КНСБ, Национален железничарски синдикат – КТ „Подкрепа”, Федерация на транспортните работници -КТ „Подкрепа” и Съюз на транспортните работници.

От страна на работодателя за „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД договорът бе подписан от управителя инж.Венцислав Славков, а за „Холдинг БДЖ” ЕАД – от изпълнителния директор на дружеството инж. Георги Друмев.

За синдикатите подписи положиха инж. Петър Бунев, председател на Синдиката на железничарите в България, инж. Зоринчо Йорданов – НСЖ и Иван Кирилов – ФТР- КТ „Подкрепа”, както и Любомир Дренски за СТСБ.

Двата договора влизат в сила от 1 януари 2024 г. със срок на действие от 2 години.

В тях са уредени отношенията между работодателя и работниците и служителите в областта на трудовата заетост, обучението и квалификацията, основните заплати и допълнителните възнаграждения, обезщетенията, работното време, почивките и отпуските, здравословните и безопасните условия на труд. Запазен е принципът за формиране на работните заплати в дружествата.

На проведена среща с управителя на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД бе договорено на 11.12.2023 г. да се подпише нов КТД в дружеството за 2 години, който да влезе в сила от 01.01.2024 г., като увеличението на работните заплати ще стане на два етапа – от 1 януари и от 1 април 2024 г.

В трите дружества ваучерите по чл. 209 от ЗКПО ще се увеличат на 200 лв.