Федерация Лека промишленост и ФНСМ участваха в конгреса на турския синдикат Birleşik Metal İŞ

На 2 и 3 декември в Истанбул се проведе 21-вият редовен конгрес на DİSK Birleşik Metal İŞ – синдикат, който се застъпва за подобряване на условията на труд, както и за социалните, икономическите и културните права на работниците в металната индустрия в Турция. Синдикатът представлява огромното мнозинство от работниците в турския завод на автомобилния производител Renault, Oyak. Той е член на IndustriALL Global Union, представляващ 50 милиона работници в 140 страни в минния, енергийния и производствения сектор.

По покана на председателя на Birleşik Metal İŞ Аднан Сердароглу, като официални гости участие в Конгреса взеха Федерация Лека промишленост и Федерацията на независимите синдикати на миньорите – КНСБ, представени от председателите на двете федерации Цветелина Милчалиева и Валентин Вълчев, както и зам.-председателят на ФНСОЛП инж.Красимир Иванов и международният представител на ФНСОЛП и СБХН Али Емин.

В същинската част на Конгреса изказванията и дискусиите бяха насочени отново към трудностите, с които се сблъсква синдикатът, свързани с организирането и достигането до процеса на договаряне, както и забраната за протести.

Според законодателството в Турция, за да станеш синдикален член е необходимо да попълниш формуляр и да го подадеш онлайн в специално създаден сайт на правителството, в който всеки може да избере организацията, към която да членува. Това е сравнително нова регулация от 2013 г.  като преди това, за да членуваш или за да се откажеш от членство, е било необходимо да го заявиш пред нотариус срещу съответната такса. Нововъведената онлайн система може би изглежда по-лесна, но всъщност е свързана с редица неуредени проблеми, един от тях е възможността даден работодател да си закупи всички пароли, създадени от неговите работници и да смени тяхното синдикално членство, без тяхното знание.

В Турция има едно ниво на Колективно договаряне – на ниво компания, няма национално и секторно. За да имаш възможност да договаряш колективно на работното място е необходимо да  има 50+ 1 % организирани работници там. В случай че имаш такова представителство, министърът на труда изпраща документ на съответната организация, наречен Сертификат за мнозинство като изпраща и копие на фирмата и на всички синдикати в сектора.

Няма секторно договаряне , но има групово колективно договаряне. За металния сектоо, груповото колективно договаряне е споразумение, което обхваща около 200 хил. работещи от три синдиката.

Също така правото на стачки в Турция е абсолютно забранено, има само един начин да се организират стачни действия и той е в процеса на колективното договаряне, след изчерпване на всички легални възможности, но в повечето случай се блокират/забраняват от декрет на Президента.

След проведените дебати на всички тези наболели теми за синдиката се премина към дебат с международните гости на Конгреса. От страна на България участниците заявиха, че всички промени, които се наблюдават в последно време в бизнеса и икономиката,  са придружени от огромни неравенства – изключване  от пазара на труда, изменения на климата и икономическите ресурси, които силно засягат работещите хора по света. Затова бе заявено, че трябва заедно и по-категорично да отстояваме интересите на работещите в тези трудни времена, като синдикалната солидарност и международна подкрепа трябва да се засилят в бъдеще, защото ще са жизнено важни за нашите общества.

Председателят на ФНСОЛП поздрави ръководството на Birleşik Metal İŞ и връчи поздравителен плакет на Федерацията. Договориха се бъдещи съвместни дейности между организациите  и съвместно с IndustriALL Europe.