ФНСС проведе конференция за разкриване на потенциала на младите хора на местно ниво

Федерацията на независимите строителни синдикати и Сдружение „Мъдрост и сила“ проведоха заключителна конференция по проект “Младите хора – неизползваният потенциал за по-ефективни политики на местно ниво”.

Домакин на конференцията бе община Симитли, а официални гости бяха заместник-кметът с ресор “Социални и хуманитарни дейности” Евгения Георгиева, секретарят на ОбА Симитли Гергана Стоименова, председателят на Общинския съвет Вилимир Александров, както и заместник-кметът на община Банско Магдалена Юсева и специалист “Младежки дейности” към община Банско Ани Тренчева.

Общините Банско и Симитли са пилотни в проекта, който има за цел оценка на ефективността на политиките, определяне на силни и слаби страни, възможности и заплахи за гражданското участие на младежите в управлението на местно ниво. Проектът се реализира в партньорство със Сдружение “Мъдрост и сила” и Федерация на независимите строителни синдикати, с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз.

На конференцията бяха представени резултатите от проекта и дейностите му, като беше акцентирано върху добрите практики на Сдружението “Мъдрост и сила” и Федерацията на строителните синдикати, насочени към повишаване на активността на младежите в обществени инициативи.

Фокус на конференцията бяха препоръките и предложенията на младежите от общините Банско и Симитли, формулирани по време на три младежки форума през септември 2023 г. Те бяха изложени пред представителите на местната власт и обсъдени с тях, като беше подчертана важността на активното участие на младежите в управлението на общинско равнище.

Конференцията предостави възможност за диалог и сътрудничество между различните заинтересовани страни, като бяха обсъдени начините за подобряване на средата за гражданско участие на младежите на местно ниво.